TRANSFORMATIE TRAINING - tweejarig, Nederlands

NICE biedt een tweejarige training aan voor mensen die Core Energetica willen gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling als mens of als hulpverlener. De tweejarige training biedt naast het starten van het persoonlijke proces tot transformatie, een inleiding op het werken vanuit Core Energetica. Als je stevig in je leven staat en gelukkig bent, zal dit weerklinken in de manier waarop je je werk doet. Voor deelname aan het programma heb je psychologisch inzicht nodig en het vermogen tot zelfreflectie. De training is geschikt voor mensen met HBO-niveau.

Core Energetica gaat er vanuit dat alle psychologische en emotionele stoornissen een afdruk in het lichaam achterlaten in de vorm van spierspanningen en chronische spiercontracties. Dat maakt Core Energetica tot een lichaamsgerichte psychotherapeutische benadering. Het lichaam vormt de sleutel tot ontsluiting en verwerking van dat wat de blokkades veroorzaakt. Dit gebeurt aan de hand van oefeningen waarbij het lichaam is betrokken, door ademhalingstechnieken en met de inzet van interactie op individueel en/of groepsniveau.

Core betekent kern en Energetica is verbonden aan energie en dat drukt uit wat de methode ten doel heeft: het opnieuw vrijmaken van de energie uit de kern of anders gezegd: het vrijmaken van de levensenergie. Core Energetica werkt vanuit de overtuiging dat elke kern creatief, spiritueel en gezond is. Van daaruit werkt Core Energetica aan de blokkades en het pantser dat gevormd is door jonge of latere stoornissen, die zich uiten in een blokkade. Geblokkeerdheid leidt tot vervreemding, verlies van contact met de eigen gronding, een verminderd gevoel van eigenwaarde en zelfbewustzijn. Het remt levenslust en plezier en het vermogen tot liefhebben. Elk mens beschermt daarnaast reflexmatig het hart tegen pijn door een laag negatieve gevoelens (lower self) en een laag sociale aanpassing (masker) en creëert zo elke keer opnieuw een pantser tegen nieuwe pijn. In de Core Energetica spelen zowel het verleden als het heden een belangrijke rol.

In het hier en nu gaat het vooral om de eigen verantwoordelijkheid en het besef hoe je zelf patronen blijft voeden vanuit onbewust zijn. Het Core Energetica proces is een transformerende manier van werken in alle lagen van het leven tot en met het zielsniveau. De theorie is gebaseerd op de lezingen van Eva Pierrakos en John Pierrakos ontwikkelde de manier van werken.

OPBOUW EN VORM VAN DE TRAINING

De training is tweejarig. Elk jaar bestaat uit acht weekenden (blokken). De blokken zijn van vrijdagmorgen tot en met zondagmiddag. Elk weekend heeft zes dagdelen. De weekenden vinden plaats in Cordium, Centrum voor Groei en Ontwikkeling  en Conferentiehotel EigentijdsErf te Westelbeers.

Het programma is zeer afwisselend. Lichaamswerk vormt een belangrijk onderdeel en bestaat uit oefeningen om te ademen, te gronden, te laden, te ontladen, contact te maken en expressie te geven. Kortom: alles wat je je maar voor kunt stellen met stem en beweging. Naast een theoretische onderbouwing zijn er rondes om je gevoelens te delen, elkaar feedback te geven en er zijn momenten van bezinning en reflectie. Ook is er gelegenheid om individueel in de groep te werken.

Jaar 1

Het eerste jaar is vooral een procesjaar, waarin jijzelf, de groep en jouw plaats in de groep centraal staan. Je werkt met gerichte huiswerkopdrachten om je eigen patronen te onderzoeken.

De thema’s zijn:

Kennismaking, ademen en aarden
Contact en aanraking
Hechten en onthechten
Identiteit en relatie
Images en herhalingspatronen
Persoonlijk leiderschap
Wil en agressie
Intimiteit en seksualiteit.

Jaar 2

In het tweede jaar gaat het vooral om de methodiek en de theorie van de verschillende karakterstructuren. Je leert kijken naar lichamen, waarbij je je waarneming en oordelen onderzoekt. Ook leer je werken met de verschillende karakterstructuren en de overdracht en tegenoverdracht die je bij iedere structuur tegenkomt. In tweetallen werk je afwisselend in therapeut/cliëntrollen, waarbij je van beide rollen leert en supervisie krijgt.

De thema’s zijn:

Energie en bewustzijn
Overzicht en indeling karakterstructuren
Schizoïde structuur
Orale structuur
Masochistische structuur
Psychopatische structuur
Rigide structuur
Afscheid en loslaten.

AANMELDEN

Er start een nieuwe groep in oktober 2022. Als je belangstelling hebt om de training te doen, vragen we je het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen. Daarna word je uitgenodigd voor een gesprek met één of meer leden van de toelatingscommissie. Dit gesprek is ook bedoeld om al jouw vragen te beantwoorden. Pas na het gesprek besluit je of je je inschrijft voor de opleiding.

Stuur je aanmelding op tijd in (bij voorkeur zo vroeg mogelijk en voor 1 september), zodat we het aanmeldingsproces zorgvuldig kunnen doorlopen.

Tip: lees voor het gesprek het Student Handbook door, dat geeft veel informatie over de training.

DATA GROEP 2021-2023 

Eerste jaar:

11 - 13 juni 2021 (E)
10 - 12 september 2021 (C)
8 - 10 oktober 2021 (E)
12 - 14 november 2021 (C)
11 - 13 februari 2022 (E)
11 - 13 maart 2022 (C)
8 - 10 april 2022 (E)
27 - 29 mei 2022 (C)

Tweede jaar:

9 - 11 september 2022 (C)
7 - 9 oktober 2022 (E)
11 - 13 november 2022 (C)
9 - 11 december 2022 (E)
3 - 5 februari 2023 (E)
10 - 12 maart 2023 (C)
14 - 16 april 2023 (E)
16 - 18 juni 2023 (E)

E = EigentijdsErf, C = Cordium

DATA GROEP 2022-2024

Eerste jaar:

7 - 9  oktober 2022 (E)
4 - 6 november 2022 (C)
9 - 11 december 2022 (E)
3 - 5 februari 2023 (E)
17  - 19 maart 2023 (C)
14 - 16 april 2023 (E)
12 - 14 mei 2023 (C)
16 - 18 juni 2023 (E)

E = EigentijdsErf, C = Cordium

KOSTEN*

Opleidingskosten: € 2.750,- per jaar.

Verblijfskosten Eigentijdserf:
Van € 226 tot 336 per module, afhankelijk van de soort kamer.

Verblijfskosten Cordium: Naar keuze zonder of met overnachtingen. Zonder overnachting € 90,- per weekend. Met overnachting (twee overnachtingen) € 130,- per weekend.

*Prijswijzigingen voorbehouden

HONOURING EVA FOUNDATION

De stichting Honouring Eva is opgericht in 2010. De stichting zet zich in om de opleidingen van NICE ook toegankelijk te maken voor mensen die daar financiële steun bij nodig hebben. Voor meer informatie: www.honouringeva.com.