NICE - Netherlands Institute of Core Energetics

Sinds 2005 kent Nederland een eigen Core Energetica instituut waar studenten, zoals psychotherapeuten en anderen die in helpende beroepen werkzaam zijn, zich scholen in de specifieke technieken, theorie en praktijk van Core Energetica. Het instituut is opgericht door Anna Timmermans.

Anna Timmermans

Anna Timmermans is oprichter, eigenaar en directeur van NICE. Sinds 1982 heeft zij een eigen praktijk en is ze methodiekdocente. Anna is ECP gecertificeerd. Zij heeft een opleiding gevolgd in de Bio Energetische Analyse en is door John Pierrakos in de Core Energetica geschoold. Haar passie is om Core Energetica therapeuten op te leiden en de Core Energetica in Nederland als zelfstandige therapierichting in te voeren. Anna geeft ook les in Mexico.

IN GESPREK MET ANNA:

"Uit liefde geboren en tot liefde komen" is voor mij de essentie van het leven. In mijn werk wil ik mensen naar hun eigen waarheid leiden. Dit houdt voor mij in dat ik ze in contact breng met hun levensopdracht, met wat ze als ziel opzoeken als levensles.

Daarvoor is het nodig te uiten wat je vasthoudt en je eigen negativiteit onder ogen te zien. Door dat steeds opnieuw te transformeren en met je liefde in de wereld te gaan staan, kun je beter vorm geven aan wat je innerlijk werkelijk wilt.

Sinds 1982 heb ik een eigen therapiepraktijk in Nijmegen. In die tijd ben ik vanuit de Vrouwenhulpverlening gestart en werkte ik met typische vrouwenproblematiek en uitsluitend vrouwelijke cliënten. In deze richting heb ik ook vijftien jaar als methodiekdocent gewerkt, na mijn Masters als Sociaal werkster. Daarna ben ik me meer lichaamsgericht en psychotherapeutisch gaan ontwikkelen; allereerst Bio Energetisch Analytisch, aan het Nederlands Instituut voor Bio Energetische Analyse (N.I.B.A.) waaraan ik ook lange tijd als opleider was verbonden. Hierna heb ik de Core Energetica opleiding in Berlijn en de Post-Graduate in New York gevolgd.

TRADEMARK

NICE is sharing the European trademark with Germany, Greece and Poland.

NICE werkt nauw samen met andere Core Energetics Instituten over de hele wereld, verbonden in de International Association of Core Energetics www.iace.info.

Anna Timmermans heeft een boek samengesteld met de technieken die in Core Energetica gebruikt worden. Het boek is te koop tijdens NICE trainingsmodules en te bestellen via book@coreenergetica.nl . € 30,00 exclusief verzendkosten.)