BEROEPSOPLEIDING - vierjarige opleiding tot therapeut

Netherlands Institute of Core Energetics (NICE) biedt een vierjarige Beroepsopleiding Core Energetica Therapeut. Studenten worden geschoold in de specifieke technieken, theorie en praktijk van de Core Energetica. 

JAAR 1

Het thema tijdens het eerste jaar is inzicht verwerven in het karakter en de ontwikkelingsgeschiedenis van een persoon. Het verstand, de geest, de energie, de emoties, het karakter en de afweermechanismen worden bestudeerd op basis van hun interactie met het fysiologische lichaam. Het jaar dient als basis voor het aanleren van Core Energetica. Studenten leren bovendien meer over zichzelf; hoe ze hun eigen creativiteit, beweging en levenskracht blokkeren.

JAAR 2

Tijdens het tweede opleidingsjaar ligt de nadruk op de technieken en methodes van Core Energetica. Studenten leren theorieën over energie en specifieke leerstellingen en technieken voor energetische therapie. Het studiepakket bevat zowel aarden, ademhaling en voelen als specifieker lichaamswerk met de bovenste en onderste segmenten en de fysieke aspecten van de karakterstructuren.

JAAR 3

Tijdens het derde jaar van de opleiding wordt alle kennis geïntegreerd. Bovendien ligt de nadruk op de vier stadia van de therapie: overdracht en tegenoverdracht, diagnose, het plannen van de behandeling en evaluatie. Studenten integreren de stof die ze in de voorafgaande jaren hebben geleerd, zetten die om in de praktijk en ontwikkelen klinische vakkundigheid. Tegen het einde van het jaar hebben studenten elke fase van het werk ervaren en de nodige vaardigheden verworven om anderen te helpen met de overgang van het gemaskerde zelf, via het lagere zelf, naar het kernzelf.

JAAR 4

Inleiding tot de conceptuele structuur van het Core Energetica therapeutische proces: het masker doordringen, het lagere zelf vrijmaken, het hogere zelf benaderen om de kern te bereiken, en het universele levensplan ontdekken. Training in het opbouwen van een therapeutische band tussen het hogere zelf van de therapeut en dat van de patiënt; in het handelen tijdens een eerste verkennende sessie met een nieuwe cliënt; in het plannen van de gehele loop van de therapie en het maken van een overzicht van therapeutische doelstellingen voor de transformatie van het karakter, waarbij de therapeut zich bewust is van de specifieke behoeftes van de individuele cliënt.

In het vierde jaar ontwikkelt de student ook zijn of haar individualiteit als Core Energetica therapeut. Gedurende het lesjaar wordt de mogelijkheid geboden om te oefenen. Zo wordt duidelijk welke kwaliteit de student inbrengt in het werken met Core Energetica. De studenten worden uitgenodigd om dieper te gaan met het werken met cliënten en zo de ervaring uit de 4 jaren van opleiding te verstevigen. Speciale aandachtsgebieden in dit jaar zijn leiderschap, individualiteit, relaties en seksualiteit. Door middel van demonstratie-sessies en oefensessies verfijnen de studenten hun therapeutische vaardigheden.

INSTROMEN

Voor mensen die Core-energetische therapie willen toevoegen aan wat ze al doen, bijvoorbeeld aan Bio-energetica, Body-Mind, Unitieve therapie, of Brennan healing, is het mogelijk in te stromen in het tweede of derde jaar. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

KOSTEN*

De opleidingskosten bedragen € 3.960 per jaar. Betaling in termijnen is mogelijk.

De kosten voor verblijf:
Van € 340 tot 470 per module, afhankelijk van het soort kamer. 

De kosten voor groepssupervisie in het derde en vierde jaar bedragen € 750 per jaar.

* Prijswijzigingen voorbehouden

AANMELDEN

Als je belangstelling hebt om de beroepsopleiding te volgen, vragen we je het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen. Daarna word je uitgenodigd voor een gesprek met één of meer leden van de toelatingscommissie. Dit gesprek is ook bedoeld om al jouw vragen te beantwoorden. Pas na het gesprek besluit je of je je inschrijft voor de opleiding. 

De nieuwe groep start in oktober 2022. Stuur je aanmelding op tijd in (bij voorkeur zo vroeg mogelijk en voor 1 september), zodat we het aanmeldingsproces zorgvuldig kunnen doorlopen.

Tip: lees voor het gesprek het Student Handbook door, dat geeft veel informatie over de opleiding.

HONOURING EVA FOUNDATION

De stichting Honouring Eva is opgericht in 2010. De stichting zet zich in om de opleidingen van NICE ook toegankelijk te maken voor mensen die daar financiële steun bij nodig hebben. Voor meer informatie: www.honouringeva.com

DATA 2021 - 2022
Trainingsmodules:

11 - 14 juni 2021
8 - 11 oktober 2021
11 - 14 februari 2022
8 - 11 april 2022
10 - 13 juni 2022

Supervisie derde jaar:

17 en 18 september 2021
20 en 21 mei 2022

Supervisie vierde jaar:

28 en 29 mei 2021
24 en 25 september 2021
20 en 21 november 2021

DATA 2022 - 2023
Trainingsmodules:

7 - 10 oktober 2022
9 - 12 december 2022
3 - 6 februari 2023
14 - 17 april 2023
16 - 19 juni 2023

Supervisie derde jaar:

16 en 17 september 2022
11 en 12 november 2022
24 en 25 maart 2023

Supervisie vierde jaar:

23 en 24 september 2022
18 en 19 november 2022
31 maart en 1 april 2023

DATA 2023 - 2024
Trainingsmodules:

6 - 9 oktober 2023
1 - 4 december 2023
2 - 5 februari 2024
5 - 8 april 2024
14 - 17 juni 2024

(Supervisiedata nog niet bekend)
TAAL

De opleiding is in het Engels. De docenten komen uit de VS, Duitsland en Nederland.