POST GRADUATE - future leaders, future teachers

Postgraduate Training and Masterclasses

Het doel van de Post Graduate training is in de eerste plaats om je nog verder te bekwamen als therapeut en de thema's die aangeboden worden nog meer te doorgronden. Ook krijg je les in lesgeven en je gaat daarmee oefenen gedurende het jaar door onder begeleiding te werken met de hele community. Deze ervaring kan je helpen om uit te vinden of je het in je hebt om les te geven. Na het doorlopen van de training ben je voldoende opgeleid om te assisteren in de Core Energetica Opleiding. En je kunt stappen maken om te ontdekken of je docent wilt worden.

Een belangrijk onderdeel van de Post Graduate training is het afstudeerproject. Iedere student kiest een onderwerp dat hij/zij uitdiept in een scriptie en een presentatie.

De training bestaat uit vijf modules met ieder een eigen thema. De modules zijn ook los van elkaar te volgen als Masterclasses.

In iedere trainingsmodule oefen en ontwikkel je je leiderschapskwaliteiten: risico's nemen, dienstbaar aanwezig zijn, omgaan met negatieve overdracht, omgaan met conflicten, gebruik maken van je volle potentieel en creativiteit, onbaatzuchtigheid, je houding ten opzichte van frustratie, bereidheid om kritiek te krijgen en zichtbaar te zijn. 

Tijdschema: vrijdag 10.00 uur tot maandag 16.00 uur.

Programma: Vrijdag, zaterdag en zondag wordt gewerkt met het thema. Maandag is gewijd aan casuïstiek, waarbij deelnemers cases kunnen inbrengen. Het programma bevat ook onderdelen waarbij alle studenten van alle groepen aanwezig zijn, bijvoorbeeld body work, 'take-a-risk'-night en theme-night. 

Modules

Module 1  |    Life and Death  |  teacher: Jeanne Denney

Module 2  |    Recovering from Trauma in the body  |  teacher: Dirk Marivoet

Module 3  |    Narcissism and Borderline  |  teacher: Anna Timmermans

Module 4  |    Spirituality  |  teacher: Erena Bramos

Module 5  |    Groups and Teaching  |  Brian Gleason

TAAL

De training is in het Engels. 

AANMELDEN

De postgraduate modules worden weer aangeboden in het schooljaar 2020 - 2021. Heb je belangstelling? Laat het weten via info@coreenergetica.nl, dan sturen we je bericht als de aanmelding open is.

KOSTEN

De opleidingskosten bedragen € 3.960 voor de gehele post graduate training (5 modules). Betaling in termijnen is mogelijk. Een losse 4-daagse module als postgraduate masterclass kost € 800. De kosten voor het verblijf bedragen € 319 per module (4 dagen), prijswijzigingen voorbehouden.