OVER CORE ENERGETICA

Core Energetica is een therapeutische methode die gebaseerd is op de uitgangspunten van Sigmund Freud en Wilhelm Reich en is ontwikkeld door psychiater John Pierrakos. Core Energetica vindt steeds verder een weg binnen het veld van de professionele hulpverlening, omdat Core Energetica effectief is, een dynamische aanpak kent en de mogelijkheid geeft inzichten direct te integreren in persoonlijke groei en positieve verandering in het dagelijks leven.

Core Energetica neemt de gezonde, creatieve en spirituele kern van elk mens als uitgangspunt. De kern van waaruit levensenergie, liefde en plezier stromen, die impulsen geeft tot groei en ontwikkeling als mens, vanuit de eigen waarheid. Het opnieuw ontsluiten van deze kern samen met het verwerven van inzicht in hoe patronen de kern kunnen afsluiten, is het doel van de Core Energetische methode. Leven vanuit je authentieke kern is een universeel verlangen van mensen: zijn wie je bent, ten volle leven, vervulling vinden, dromen waarmaken, intens liefhebben. Core Energetica onderzoekt de weg tussen verlangen en vervulling en vooral datgene wat blokkeert. Want blokkades zijn de oorzaak van patronen die levensgeluk in de weg staan. Veel blokkades zijn ontstaan op vroege leeftijd op de momenten dat een kind de authentieke kern en oorspronkelijke emoties moest verbergen om zich te kunnen handhaven. Er is de gedachte of de ervaring dat de liefde, aandacht en zorg die nodig is om te overleven, uitblijft bij volle expressie van bijvoorbeeld woede of haat. Het enige alternatief voor een kind is onderdrukking of het afsnijden van het contact met het ‘ongewenste’ gevoel. Iets dat voor het moment in de kindertijd wellicht werkt, maar onbewust volgehouden in het volwassen leven een innerlijke blokkade vormt. Een blokkade die energie kost en het contact met je oorspronkelijkheid en de expressie ervan, in de weg staat. Core Energetica geeft inzicht in de blokkades en wat ze heeft veroorzaakt en leert je gaandeweg om tot een andere keuze te komen. De keuze om voluit te leven, er helemaal voor te gaan, te genieten en jezelf waar te maken.

VERMOGEN TOT VOELEN

Core Energetica brengt je terug bij het vermogen tot voelen, brengt je terug naar je eigen waarheid en geeft je de kracht om vanuit je authentieke kern te leven. Het leidt tot diepere relaties met je naasten, tot intensere levensvreugde en een voller contact met de realiteit van jouw leven.

Core Energetica is ontwikkeld door John Pierrakos. Pierrakos is van oorsprong afkomstig uit Griekenland, maar volgde zijn medische opleiding tot psychiater in New York bij psychiater en psychoanalyticus Wilhem Reich. Reich doceert, net als Freud, dat een mens in meerdere of mindere mate onverwerkte ervaringen of ongewenste emoties onderdrukt of opslaat. Reich benadrukt echter meer het lichaam als sleutel tot ontsluiting en verwerking dan in Freuds theorieën het geval is. Met een andere student van Reich, Alexander Lowen, ontwikkelt Pierrakos na zijn studie Bio-Energetica en maakt daarbij gebruik van Reich’s denken over energie en de karakterstructuren*. Omdat volgens Pierrakos in de Bio-Energetica de zielslaag ontbreekt, kiest hij later zijn eigen weg en maakt zich los van Lowen. In 1964 ontmoet hij Eva Broch, de grondlegger van het Padwerk. Uit hun samenwerking ontstaat Core Energetica, waarbij de focus in het lichaamswerk van het werken met karakterstructuren verschuift naar werken met de creatieve en spirituele kern van de mens. Dit verschil in accent en focus is het belangrijkste verschil tussen Core Energetica en andere psychotherapeutische benaderingen. In Core Energetica werkt de therapeut vanuit de gezonde kern van de cliënt en niet vanuit de pathologie.

‘Liefde is leven en leven is liefde. Liefde is en geeft energie en laat je beleven wie je bent. Het is een vonk waarmee je je eigen vuur telkens opnieuw aanwakkert en telkens opnieuw kunt laten branden. Liefde brengt voldoening en oprechtheid. In deze wereld zijn we samen, ieder van ons een blad aan de grote levensboom van het menselijk bestaan. De kracht die alle mensen met elkaar verbindt, is liefde.’ Aldus John Pierrakos, de grondlegger van Core Energetica.

De video's hieronder geven je een indruk wat Core Energetica voor je kan doen.

Dank je wel, Daniela Zambrana, dat je dit materiaal ter beschikking stelt voor onze website! www.danielazambrana.com

Core Energetica individueel - een oase voor de ziel - meer vitaliteit en levenslust

Core Energetica voor (echt)paren en relaties - oplossen van relatieproblemen

Core Energetica in groepen - vind je plaats, los angsten op in de groepsdynamiek