TEACHERS POSTGRADUATE TRAINING EN MASTERCLASSES

Anna Timmermans

ANNA TIMMERMANS is directeur van het Netherlands Institute of Core Energetics (NICE). Sinds 1982 heeft zij een eigen praktijk en is ze methodiekdocente. Anna is ECP-gecertificeerd. Ze heeft een opleiding gevolgd in de Bio Energetische Analyse en is door John Pierrakos in de Core Energetica geschoold. Haar passie is om Core Energetica-therapeuten op te leiden en Core Energetica in Nederland als zelfstandige therapierichting in te voeren. Anna geeft ook les in Mexico, New York en California.

Erena Bramos

ERENA BRAMOS heeft psychologie gestudeerd aan de Adelphi University. Ze is gecertificeerd Gestalt Therapeut en heeft de Core Energetics opleiding aan het instituut in New York gedaan. Ze heeft ook Psychosynthese gestudeerd en een opleiding in Past Life Regression gevolgd. Ze helpt mensen hun blokkades op te heffen, waardoor ze hun ware potentieel kunnen benutten.  Daarbij spreekt ze alle dimensies aan: emotioneel, energetisch en spiritueel. Erena legt zich de laatste jaren vooral toe op het opleiden van therapeuten. Ze geeft les aan het Core Energetics Institute in Brazilië en ontwikkelt een nieuw programma in Griekenland, gebaseerd op de principes van Core Energetica en Padwerk.

Jeanne Denney

JEANNE DENNEY is therapeut, healer en teacher. Ze heeft een eigen praktijk in New York, waarin ze werkt met Core Energetica, Somatic Psychology en energetisch lichaamswerk. Ze heeft zich speciaal toegelegd op het lesgeven in thema's rond dood (en leven!). Haar passie is het doorgronden van patronen op het gebied van gezondheid, transformatie en persoonlijke ontwikkeling, vanuit een diepe wijsheid over de reis die een mens gaat in zijn leven. Ervaring met lesgeven heeft ze onder andere opgedaan in haar werk als professor aan het Ramapo College van New Yersey en als teacher in het Living Core Program van het Institute for Core Energetics East.

Brian Gleason

BRIAN GLEASON is praktiserend psychotherapeut sinds 1978 en werkt in de staat New York. Brian heeft zich samen met zijn vrouw Marcia gespecialiseerd in relaties en ze hebben in hun werk een proces ontwikkeld onder de naam Exceptional Marriage Mentoring. Dit proces brengt Core Energetica en relatietherapie samen. Brian is als senior staflid verbonden aan het New York Institute for Core Energetics.

Dirk Marivoet

DIRK MARIVOET is directeur van het instituut voor Body Mind Integration in Gent, België. Hij heeft Core Energetica gestudeerd bij John Pierrakos, Postural Integration®, Energetic Integration en Pelvic-Heart Integration bij Jack Painter, PhD (en is gecertificeerd trainer/supervisor sinds 1999). Hij heeft ook gewerkt met Shamanisme, zowel in Europa als in Noord Amerika. In de jaren 80 en 90 was hij adjunct directeur van de faculteit van Psychomotorische Therapie van de Universiteit van Leuven, waar hij nu ook nog lesgeeft.