SUPERVISOR-TRAINING

NICE biedt een 6-daagse training voor ervaren lichaamsgerichte therapeuten die supervisie willen gaan geven aan studenten.

In de training tot supervisor leer en oefen je competenties en vaardigheden die je nodig hebt om supervisie te geven. De leerdoelen zijn: kennis van verschillende visies op supervisie; creëren van een veilige leerrelatie/werkrelatie; werken met en herkennen van de verschillende fases van supervisie; bewust worden van innerlijke dialoog, (non-verbale) overdracht- en tegenoverdracht, signaleren van parallelprocessen en valkuilen; onderkennen van dilemma’s; ethiek en grenzen; bereid zijn tot reflectie en overleg.

ONDERWERPEN DIE AAN DE ORDE KOMEN

 • wat is supervisie: definitie van supervisie binnen de lichaamsgerichte psychotherapie
 • supervisie als leerproces, context van het leerproces
 • leerdoelen en fasering van het supervisieproces
 • attitude en leerrelatie/werkrelatie en de relatie supervisor/supervisant
 • karakterstructuur van de supervisor en de supervisant
 • ethiek en grenzen
 • reflecteren/beschouwen als bewustwordingsproces van het eigen functioneren als supervisor
 • live supervisies geven
 • valkuilen en parallelprocessen
 • lichaamsgerichte supervisietechnieken.

DOELGROEP

De training is bedoeld voor gediplomeerde lichaamsgerichte psychotherapeuten die minimaal tien uur per week werken in een eigen praktijk en minimaal vier jaar werkervaring hebben in de Core Energetische methode dan wel lichaamsgerichte psychotherapie en beschikken over goede kennis van het lichaamsgericht werken. 

De deelnemer heeft in het kader van deze training één cliënt als supervisant.

WAT GAAN WE DOEN

 • Inbreng van eigen casuïstiek. Zowel mondeling als door opnames.
 • Lezen en bespreken van literatuur.
 • Reflectie-oefeningen met behulp van onder andere rollenspellen.
 • Elkaar superviseren en live supervisies in de groep.
 • Bekijken van opnames (in subgroepen).
 • Maken van reflectieverslagen.
 • Schrijven van een visiedocument.

OPZET

De training omvat zes dagen verdeeld in drie maal twee dagen van 7 uur (totaal 42 uur). Er wordt iedere trainingsdag aandacht besteed aan theorie (literatuur), oefeningen/live supervisies en het bekijken en becommentariëren van opnames. Focus daarbij is het thema van de dag.

Aanwezigheid: Je mag maximaal een halve dag missen. Dit staat gelijk aan drie en een half uur. De drie en een half uur worden gecompenseerd met een vervangende opdracht.

EINDTERMEN

Supervisie is ‘work-in-progress’, dus je bent eigenlijk nooit klaar met leren. Maar aan het eind van de training:

 • ben je staat een supervisietraject vorm te geven;
 • ben je in staat tot een consistente en methodische aanpak;
 • heb je het vermogen te reflecteren op verschillende aspecten van de supervisierelatie;
 • kan je dilemma’s, (non-verbale) overdracht en tegenoverdracht en parallelprocessen erkennen;
 • heb je een begin gemaakt met een eigen, geformuleerde stijl.

De uiteindelijk beoordeling wordt afgerond met een erkenning tot ‘supervisor lichaamsgerichte psychotherapie’. Je ontvangt hiervoor een certificaat.

TEACHERS

De training wordt gegeven door Gees Boseker en  Achiel van Tienen. Beiden zijn Core Energetisch therapeut met ruime ervaring in het geven van training en supervisie.

LOCATIE

De training wordt gegeven in Cordium te Nijmegen.

AANMELDEN

Als je belangstelling hebt om de supervisortraining te volgen, vragen we je het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen. Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek met de teachers.

WANNEER?

De training wordt aangeboden in de tweede helft van 2020. Zodra de data bekend zijn, worden deze hier gepubliceerd.

TAAL

De training wordt gegeven in het Engels. Als alle deelnemers Nederlands sprekend zijn, wordt de training in het Nederlands gegeven.

LITERATUUR EN BENODIGHEDEN

Literatuur: Hawkins. P&R. Shohet (2012). Supervision in clinical practice. A practitioner’s guide. Second Edition. East Sussex; Routledge. ISBN: 033524311-8.

Benodigdheden: Video camera, flashdrive/usb, laptop en plezier.

KOSTEN

De opleidingskosten bedragen € 1.500, exclusief aanschaf literatuur.

Kosten voor verblijf in Cordium: € 60,00 per tweedaagse (koffie, thee en lunch op beide dagen en diner op donderdagavond).
Het is mogelijk te overnachten bij Cordium. Dit kost € 15 per nacht.